Keutamaan Ayat Kursi

Keutamaan Ayat Kursi

Khoiruummah.id – Ayat Kursi Adalah Ayat Yang Terletak Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 255:

“Allah, tidak ada Illah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya?”

“Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.”

“Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ibnu Katsir Rahimahullah Dalam Tafsirnya Menjelaskan, “Ayat Kursi Ini Memiliki Kedudukan Yang Sangat Agung.

Dalam Hadits Shahih Dari Rasulullah ShallAllahu ‘Alaihi Wasallam Disebutkan Bahwa Ia Merupakan Ayat Teragung Yang Terdapat Dalam Al-Quran.”
(Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim)

Banyak Sekali Keutamaan Dari Ayat Kursi. Penulis Akan Memaparkan Beberapa Saja Dari Keutamaan Dari Ayat Kursi.

#PERTAMA
Ayat Yang Paling Agung Dalam Al-Quran

Sebagaimana Yang Ada Pada Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Rasulullah ShallAllahu ‘Alaihi Wasallam Kepada Ubay Bin Ka’ab, “Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?” Ubay menjawab, “Ayat kursi.”

Maka Rasulullah ShallAllahu ‘Alaihi Wasallam Menepuk Dada Ubay Kemudian Berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.”
(Muslim)

Ayat Kursi Dikategorikan Sebagai Ayat Yang Paling Agung Karena Di Dalamnya Terdapat Nama Allah Yang Paling Agung, Yaitu Al-Hayyu Dan Al-Qayyum. Namun Ulama Berselisih Pendapat Manakah Nama Allah Yang Paling agung.

#KEDUA
Keagungannya Melebihi Langit Dan Bumi

Rasulullah ShallAllahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah).”

Sufyan ats-Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah (perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi.”
(At-Tirmidzi)

#KETIGA
Salah Satu Bacaan Dzikir Sebelum Tidur

Rasulullah ShallAllahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi.”
(Al-Bukhari)

Jadikanlah Ayat Kursi Sebagai Dzikir Rutin Yang Dibaca Ketika Hendak Tidur. Selain Itu, Ayat Kursi Juga Termasuk Bacaan Dzikir Pagi Dan Petang.

#KEEMPAT
Salah Satu Sebab Masuk Surga

Rasulullah ShallAllahu ‘alaihi Wasallam Bersabda, “Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian.”
(An Nasa-i)

Beberapa Hadits Di Atas Menunjukkan Keutamaan Ayat Kursi. Apabila Kita Merutinkannya, Maka Kita Akan Mendapatkan Keutamaan Yang Sangat Banyak. Hendaknya Setiap Muslim Bersemangat Untuk Hal Yang Bermanfaat Bagi Dirinya, Terkhusus Untuk Akhiratnya. Ayat Kursi Sendiri Bukanlah Ayat Yang Panjang Dan Sulit Untuk Dihapal. Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Mengamalkannya.

====================

Head Office :

Taman Khoiru Ummah

Jl. Raden Kan’an. No. 58. RT 04/05. Tanah Baru. Kota Bogor

====================

Fanspage : Khoiru Ummah Media
Instagram : @khoiruummah_official
Youtube : Khoiru Ummah Media
Twitter : @khoiruummah_id
Website : khoiruummah.id